Obsah

Dotace na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity

Typ: ostatní
Dotace na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity 1Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR dne 4.3.2019, text výzvy níže:

Ministerstvo zemědělství pro letošní rok rozšířilo možnosti příspěvků na hospodaření v lesích (novelizované nařízení 30/2014 Sb.), které poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, a přislíbilo dvakrát více financí na tento účel než v loňském roce.

O jaké příspěvky můžete žádat?
  • Asanace jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě nebo netkané textilie, pomocí insekticidního postřiku nebo strojním odkorněním - nový příspěvek
  • Soustřeďování dříví v lese lanovkou, koněm, železným koněm nebo vyvážecím strojem
  • Štěpkování nebo drcení klesu
  • Přirozená obnova lesních porostů
  • Umělá obnova síjí, uměla obnova sadbou první
  • Zajištění lesních porostů
  • Výchova lesních porostů – prořezávky, probírky
  • Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách – nový příspěvek

 

Jak žádost podat?

Žádosti se podávají krajskému úřadu, v němž se nachází váš les. Žádosti se podávají elektronicky. Podmínkou získání příspěvku je doručení ohlášení žadatele o finanční příspěvek na krajský úřad před zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku


Kde zjistit podrobnosti ohledně dotačních titulů a návod, jak příspěvek získat?

 

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích sice nemohou vlastníkům lesů kompenzovat ztrátu způsobenou v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale každopádně jsou pro ně přínosem. Využívejte proto jejich možností v maximální míře!


Upozorněte na možnosti čerpání financí svou rodinu, přátele, spoluobčany (například prostřednictvím obecního rozhlasu, vývěsky, www stránek, sociálních sítí apod.)


Vytvořeno: 7. 3. 2019
Poslední aktualizace: 7. 3. 2019 12:05
Autor: Eva Hermannová