Obsah

Realizované projekty obce Police

Demolice rodinného domu č. p. 103, Police - točnammr

Demolice rodinného domu na točně s následnou možností revitalizace

Výdaje projektu celkem: 302 499 Kč
Dotace: 232 330 Kč
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Registrační číslo 117D081000231
Doba realizace: 01.08.2018 - 31.08.2018

 

Rekonstrukce chodníku - II. etapa

zlínský kraj

Rekonstrukce stávajícího chodníku v intervilánu obce Police (od obecního úřadu k vysílači). 

Výdaje projektu celkem: 1 963 233 Kč
Dotace:    981 000 Kč
Poskytovatel: Zlínský kraj
Doba realizace: 02.07.2018 - 31.10.2018

 

Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

opžp

Obec Police se zapojila do společného projektu s názvem „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005503), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výdaje projektu celkem: 4 886 257 Kč
Dotace: 4 153 318 Kč
Poskytovatel: Operační program Životní prostředí
Spolufinancovatel: Zlínský kraj
Registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005503
Identifikátor: 355/2015-MZE-15131 / 15130
Doba realizace: 12.04.2018 - 31.12.2018

 

Rekonstrukce chodníku - 1. etapa

zk

Rekonstrukce stávajícího chodníku v intervilánu obce Police (od točny k vlakovému nádraží). Jedná se o 4 úseky při šířce 1,65 m, v celkové délce 577,84 m.

Výdaje projektu celkem: 2 132 351 Kč
Dotace: 1 000 000 Kč
Poskytovatel: Zlínský kraj
Doba realizace: 01.06.2016 - 31.08.2016

 

Splašková kanalizace a ČOV obce Police - II. etapa

zkmze

Předmětem projektu jsou stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, výstavba kanalizace, kanalizačních sítí a kanalizačního potrubí

Výdaje projektu celkem: 9 993 000 Kč
Dotace: 5 792 000 Kč
Poskytovatel: Ministerstsvo zemědělství
Spolufinancovatel: Zlínský kraj
Evidenční číslo: 129D253003118
Identifikátor: 355/2015-MZE-15131 / 15130
Doba realizace: 14.10.2015 - 31.07.2017

 

Zahrada kocourka Damianka

opzp

Předmětem projektu je řešení úpravy zahrady mateřské školy v obci Police. Zahrada mateřské školy je součástí areálu Základní školy a Mateřské školy Police. Řešení je navrženo v přírodním stylu tak, aby bylo dětem umožněno kvalitnější pohybové vyžití ve venkovních prostorách a zároveň aby nová zahrada zkvalitnila samotný proces vzdělávání.

Celkové náklady:  610 263 Kč
Celkové uznatelné náklady:  595 666 Kč
Celková výše podpory:  536 099 Kč
Operační program Životní prostředí
Výzva:  LIV. vyzva OPŽP
Akceptační číslo:  14178317
Číslo MSC2007:  CZ.1.02/7.1.00/14.23079
Doba realizace   18.08. - 19.09.2014

 

Víceúčelové hřiště

Projekt byl zaměřen na oživení veřejného sportoviště v obci Police vybudováním víceúčelového hřiště pro malou kopanou, házenou, volejbal a tenis.

Výdaje projektu celkem: 2 768 270 Kč
Dotace: 2 491 442 Kč
Poskytovatel: ROP Střední Morava
Prioritní osa: 2 IIntegrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova
Podoblast podpory: 2.3.2 Sociální infrastruktura
Doba realizace: 02.03.2009 - 30.06.2009

Aktuální výzvy

Program pro mladé 1

Program pro mladé

Možnost, aby mladí lidé mohli získat zvýhodněný úvěr na pořízení nebo opravu vlastního bydlení, dnes schválila vláda. Tyto úvěry bude poskytovat Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictví Státního fondu rozvoje bydlení od poloviny srpna. Půjčit si lze až dva miliony korun. Pro letošní rok je pro žadatele připraveno 650 milionů korun.

Detail

Dešťovka II 1

Buďte připraveni na sucho, řekněte si o Dešťovku

Česko zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let. Prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace, což se velice negativně promítá do stavu podzemních a povrchových vod.

Detail

Logo

Státní fond rozvoje bydlení

Účelem Státního fondu rozvoje bydlení a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu

Detail

Nová zelená úsporám - PODZIMNÍ NOVINKY 2017 1

Nová zelená úsporám - PODZIMNÍ NOVINKY 2017

Vyměnit starý kotel za nový díky kotlíkovým dotacím a současně zateplit dům s programem Nová zelená úsporám bude nově ještě výhodnější.

Detail

Nová zelená úsporám - ZÁKLADNÍ INFORMACE 2

Nová zelená úsporám - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Detail

01.05.2017

Hospodaření v lesích

Finanční podpora na hospodaření v lesích

Detail

01.05.2017

Myslivecká činnost

Finanční podpora na mysliveckou činnost

Detail