Obsah

Poplatky v roce 2018

 

  1. Poplatek ze psa
            1. pes                                                                 100 Kč

                Každý další pes                                                150 Kč

                Splatnost poplatku je do 28.2.2018

 

  1. Platba za vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě obce – stočné (včetně DPH)

                1 poplatník                                                        600 Kč/ rok

                PO dle vyúčtování spotřeby vody             17,65 Kč/m3

                Splatnost platby je do 31.3.2018

 

  1. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

                 1 poplatník                                                         400 Kč

                Splatnost poplatku je do 31.5.2018

 

Veškeré platby a poplatky se vybírají bezhotovostně nebo hotově na obecním úřadě v Policích.

V případě úhrady poplatků bezhotovostním převodem je nutné uvádět variabilní symbol k rozlišení plateb!  Číslo účtu je 8922851/0100 vedený u Komerční banky, do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno poplatníka.

 

  1. Poplatek ze psů: variabilní symbol: 134100 + číslo popisné

 

  1. Stočné: variabilní symbol: 232100 + číslo popisné

 

  1. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu: variabilní symbol: 134000 + číslo popisné