Obsah

Kotlíkové dotace - avízo 2019

Typ: náš tip
Kotlíkové dotace - avízo 2019 1Finanční podpora výměny zastaralých kotlů na pevná paliva v rodinných domech

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše
 • 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše
 • 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč (z ORP Valašské Meziříčí patří mezi prioritní oblasti: Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Zašová)
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových 
 • cest
 • Projektovou dokumentaci
 • Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015 (výměnu kotle lze provést od 15.7.2015 a požádat
 • až nyní - při dodržení všech podmínek je možné pak úhradu proplatit z dotace)

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany.

Předpoklad podzim 2019

Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.


Vytvořeno: 15. 1. 2019
Poslední aktualizace: 15. 1. 2019 09:18
Autor: Karolína Holl