Obsah

Pytlový sběr plastů v obci

Typ: náš tip
V rámci zlepšení odpadového hospodářství a zvýšení komfortu občanům obec Police zavedla od 1.1.2020 pytlový sběr plastů. Jedná se o službu, která zjednodušuje třídění tím, že není nutné plasty odnášet do žlutých kontejnerů, ale plní se do pytlů přímo v domácnostech. V určený den se naplněné pytle odváží od domů jako běžné popelnice.

Pytlový sběr plastů v obci Police

První svoz proběhne ve středu 22.1.2020

„Zatímco popelnice na směsný odpad najdeme u každého domu, proto abyste mohli třídit, musíte dělat něco navíc – najít kontejner (který je navíc neustále přeplněn) a dojít k němu. V případě pytlového sběru je však třídění stejně snadné jako házení odpadu do popelnice.“

Pytlový sběr zajistí vyšší míru vytřídění a zároveň lepší čistotu tříděných surovin. Pro menší obce je levnější než klasický kontejnerový systém. Občanům usnadňuje třídění: pro pytle naplněné vytříděnými plasty si přijede svozová firma až k domu, takže není nutné často chodit k přeplněným kontejnerům a hledat po obci ten "méně prázdný".

Tento systém je pro menší obce ekonomicky výhodnější a občanům umožňuje snadné třídění. Dosahuje tak vyšší míry vytřídění než jiné systémy sběru, proto jej také podporuje vládní Plán odpadového hospodářství i Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje.

Tento systém zvyšuje komfort občanů všech věkových kategorií. Stačí jen plastový odpad třidit do zdarma distribuovaných průhledných pytlů a v den svozu je plné a zavázané umístit před dům, kde běžně bývá umístěna popelnice na směsný odpad. 

Občané se tak vyhnou přeplněným žlutým kontejnerům a sníží se rovněž docházková vzdálenost, což podporuje třídění a méně plastového odpadu pak skončí na skládce.

  • Svoz bude probíhat 1x měsíčně
  • Ve sběrný den ráno  do 8:00 umístit naplněné pytle, kde běžně bývá umístěna popelnice na směsný odpad k vyvezení. Pytle musí být ke svozu předávány plné a zavázané.
  • Za každý odevzdaný pytel je zdarma do schránek rodinných domů distribuován nový pytel stejné barvy.
  • Svozové dny: 22. leden, 19. únor, 18. březen, 15. duben, 13. květen, 10. červen, 22. červenec, 19. srpen, 16. září, 14. říjen, 11. listopad, 9. prosinec

 

Plakát


Vytvořeno: 5. 1. 2020
Poslední aktualizace: 13. 1. 2020 09:25
Autor: Karolína Holl