Obsah

Poplatky v roce 2020

 

Poplatek ze psa

1. pes 100 Kč
každý další pes téhož majitele 150 Kč

Splatnost poplatku je do 28.2.2020

 

Platba za vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě obce – stočné (včetně DPH)

1 poplatník 600 Kč/rok
Právnické osoby dle vyúčtování spotřeby vody 17,65 Kč/m3

Splatnost platby je z důvodu změny sazby DPH splatný až od 1.5.2020 do 31.7.2020!

 

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

 1 poplatník                                                                                   500 Kč/rok

 Splatnost poplatku je do 31.5.2020

 

Veškeré platby a poplatky se vybírají bezhotovostně nebo hotově na obecním úřadě v Policích.

V případě úhrady poplatků bezhotovostním převodem je nutné uvádět variabilní symbol k rozlišení plateb!  Číslo účtu je 8922851/0100 vedený u Komerční banky, do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno poplatníka.

 

  1. Poplatek ze psů: variabilní symbol: 134100 + číslo popisné
  2. Stočné: variabilní symbol: 232100 + číslo popisné
  3. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu: variabilní symbol: 134000 + číslo popisné