Obsah

Realizované projekty obce Police

Splašková kanalizace a ČOV obce Police - II. etapa

Předmětem projektu jsou stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, výstavba kanalizace, kanalizačních sítí a kanalizačního potrubí

Výdaje projektu celkem: 9 993 000 Kč
Dotace: 5 792 000 Kč
Poskytovatel: Ministerstsvo zemědělství
Spolufinancovatel: Zlínský kraj
Evidenční číslo: 129D253003118
Identifikátor: 355/2015-MZE-15131 / 15130
Doba realizace: 14. 10. 2015 - 31. 07. 2017

 

Zahrada kocourka Damianka

Předmětem projektu je řešení úpravy zahrady mateřské školy v obci Police. Zahrada mateřské školy je součástí areálu Základní školy a Mateřské školy Police. Řešení je navrženo v přírodním stylu tak, aby bylo dětem umožněno kvalitnější pohybové vyžití ve venkovních prostorách a zároveň aby nová zahrada zkvalitnila samotný proces vzdělávání.

Celkové náklady:  610 263 Kč
Celkové uznatelné náklady:  595 666 Kč
Celková výše podpory:  536 099 Kč
Operační program Životní prostředí
Výzva:  LIV. vyzva OPŽP
Akceptační číslo:  14178317
Číslo MSC2007:  CZ.1.02/7.1.00/14.23079
Doba realizace   18. 8. - 19. 9. 2014

 

Víceúčelové hřiště

Projekt byl zaměřen na oživení veřejného sportoviště v obci Police vybudováním víceúčelového hřiště pro malou kopanou, házenou, volejbal a tenis.

Výdaje projektu celkem: 2 768 270 Kč
Dotace: 2 491 442 Kč
Poskytovatel: ROP Střední Morava
Prioritní osa: 2 IIntegrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova
Podoblast podpory: 2.3.2 Sociální infrastruktura
Doba realizace: 02. 03. 2009 - 30. 06. 2009

Informace ke stažení

01.09.2017

Nová zelená úsporám - rodinné domy

Prezentace ze semináře, 30. 8. 2017, Valašské Meziříčí

Stáhnout

01.09.2017

Dešťovka

Prezentace ze semináře, 30. 8. 2017, Valašské Meziříčí

Stáhnout

Kotlíkové dotace

26.10.2017

Zájem o kotlíkové dotace byl opět velký

Již během prvních minut Zlínský kraj přijal více než 2 000 žádostí

Detail

22.09.2017

Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji II

Příjem žádostí bude zahájen 25. 10. 2017 od 8:00 hod.

Detail

Aktuální výzvy

1. výzva MAS - zemědělství 1

1. výzva MAS - zemědělství

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Detail

evt_image.php?img=1353&box=2&width=150

Komiks pro všechny topiče

Komiks poskytuje cenné rady všem, kteří topí v kotlech

Detail

Logo

Státní fond rozvoje bydlení

Účelem Státního fondu rozvoje bydlení a jeho veřejným posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem. Koncepce bytové politiky státu je založena na předpokladu bydlení jako sdílené odpovědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu

Detail

Dešťovka II 1

Dešťovka II - příjem žádostí stále probíhá

Příjem žádostí do druhého kola úspěšného dotačního programu na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka začal ve čtvrtek 7. září a stále pokračuje!

Detail

Nová zelená úsporám - PODZIMNÍ NOVINKY 2017 1

Nová zelená úsporám - PODZIMNÍ NOVINKY 2017

Vyměnit starý kotel za nový díky kotlíkovým dotacím a současně zateplit dům s programem Nová zelená úsporám bude nově ještě výhodnější.

Detail

01.05.2017

Hospodaření v lesích

Finanční podpora na hospodaření v lesích

Detail

01.05.2017

Myslivecká činnost

Finanční podpora na mysliveckou činnost

Detail