Obsah

Pravidelné vývozy odpadu v obci Police

 

Domovní odpad 1x za 14 dní ve středu (lichý týden)
Papír a kompozitní obaly 1x za 14 dní v pátek
Plasty 1x měsičně svoz pytlového sběru od domů
Sklo barevné 1x za 14 dní ve středu
Sklo bílé 1x za 14 dní ve čtvrtek
Bioodpad každý pátek (cca duben - listopad)

 Prostory, ve kterých vznikají černé skládky, mohou být monitorovány kamerami se záznamem.

Leták třídení odpadu

Jak v obci třídíme odpad?

 

PLASTY  - pytlový sběr - nově od 22.1.2020

Leták plasty

Svozové dny v roce 2020:
22. leden, 19. únor, 18. březen, 15. duben, 13. květen, 10. červen, 22. červenec, 19. srpen,
16. září, 14. říjen, 11. listopad. 9. prosinec

PAPÍR A KOMPOZITNÍ OBALY - modrý kontejner

Papír - leták

 

SKLO - bílý a zelený kontejner

Sklo - leták

BIOODPAD - hnědý kontejner nebo v rámci dotace získaný vlastní kompostér

ELEKTROODPAD - drobný elektroopad můžete donést do červeného kontejneru umístěného u hasičárny  

JEDLÉ TUKY A OLEJE - použitý olej můžete donést v uzavřené nádobě do kontejneru u školní jídelny

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - 2x ročně je organizován jarní a podzimní sběr a svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Navíc je možnost během roku velkoobjemový odpad odvézt do sběrného dvoru v Bystřici pod Hostýnem, kde mají občané možnost odpad uložit ZDARMA

Příjem odpadu probíhá v týdnu: 7 - 14:30 | Víkend: zavřenoSkládka Bystřice

Více informací zde 
 

LÉKY - odebírají bezplatně všechny lékárny

 

 

Použité materiály ze zdroje: www.jaktridit.cz