Obsah

Evidence právních předpisů obce

Neplatné právní předpisy obce naleznete v "archivu právních předpisů obce".


Vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Police č. 1/2017, o mítním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů02.01.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání19.10.2015
Nařízení obce č. 2/2014, kterým se vydává Tržní řád01.09.2014
OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství25.06.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 - Požární řád14.07.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů01.01.2011
Obecně závazná vyhláška 1/2008, kterou se zrušuje OZV č. 6/95 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí10.12.2008
vyhláška č. 8/96 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Police06.08.2008
Obecně závazná vyhláška 1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy06.08.2008
Obecně závazná vyhláška 11/2001 o závazných částech změny č. 1 územního plánu obce Police06.08.2008
Obecně závazná vyhláška 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Police a vymezují prostory pro volné pobíhá06.08.2008