Obsah

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn činností, které provádějí orgány krizového řízení v souvislosti s řešením krizové situace. Tyto činnosti jsou zaměřeny na analýzu bezpečnostních rizik, vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci, kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.

Mezi orgány krizového řízení patří mimo jiné orgány obcí s rozšířenou působnosti a orgány obcí.

Na základě analýzy bezpečnostních rizik si orgány krizového řízení určí typové krizové situace, podle nichž vytvoří krizový plán, kde jsou zaznamenány postupy a opatření ke zdolávání krizových situací.

Krizové řízení plní úkoly havarijní připravenosti (např. únik nebezpečné látky), dále řeší snížení dopadů ekonomických rizik (např. nedostatek ropy), podílí se na řešení epidemií, nákaz zvířat a rostlin. Krizové řízení se prolíná působností mnoha dalších úřadů.

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí zajišťuje úkoly krizového řízení Bezpečnostní rada, Krizový štáb, Povodňová komise a pracoviště krizového řízení MěÚ Val. Meziříčí pro celý mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko. V čele jmenovaných orgánů stojí starosta města Val. Meziříčí. Jako výkonné složky při řešení mimořádných událostí pracují HZS, Policie ČR, ZZS a jednotky SDH určené poplachovým plánem. Ve zvlášť složitých situacích může být nasazena i Armáda ČR. Pracoviště krizového řízení plánovitě a dlouhodobě zapojuje do přípravy na mimořádné události také humanitární a dobrovolnické organizace: ČČK, ADRA - Komunitní intervenční psychosociální tým, Charitu, Diakonii, sbory dobrovolných hasičů a Záchrannou brigádu kynologů Zlínského kraje.

 

 

Tísňová volání a důležitá telefonní čísla http://www.valasskemezirici.cz/tisnova-volani-a-dulezita-telefonni-cisla/d-22184/p1=17690
Ochrana před povodněmi  http://www.valasskemezirici.cz/ochrana-pred-povodnemi/d-7723/p1=17690
Aktuální informace o stavu na tocích a nádržích: http://www.pmo.cz/
Český hydrometeorologický ústav  http://portal.chmi.cz/
Štěstí přeje připraveným - jak si počínat při evakuaci (instruktážní videa) http://www.valasskemezirici.cz/stesti-preje-pripravenym-instruktazni-videa/d-7724/p1=17690
Výstrahy a upozornění  http://www.meziricsko.cz/dpp/dpp-v/index.php-action=43.htm
Vysoušení po povodni http://www.valasskemezirici.cz/vysouseni-po-povodnich/d-7725/p1=17690
Zajištění nouzových zdrojů dod.  el.energie   http://www.valasskemezirici.cz/zajisteni-nouzovych-zdroju-pri-vypadku-dodavek-elektricke-energie/d-7726/p1=17690
Odkazy na www stránky Krizového řízení  http://www.valasskemezirici.cz/krizove-rizeni-a-dobrovolni-hasici/ds-1348/archiv=0&p1=17690
Pálení klestí ve Zlínském kraji http://www.valasskemezirici.cz/paleni-klesti-ve-zlinskem-kraji/ds-2151/archiv=0&p1=17690
Organizační schéma krizového štábu ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=35491