Obsah

Program rozvoje obce Police

Program rozvoje obce Police na roky 2016 – 2020 (dále jen PRO Police) je hlavním strategickým dokumentem obce Police a představuje základní plánovací dokument obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument bych schválen Zastupitelstvem obce Police dne 29.10.2015.