Obsah

Územní plán

Územní plán Police

5. 10. 2011

Opatření obecné povahy - Územní plán Police.pdf (.pdf, 4.68 MB)

 

Textová část návrhu ÚP Police

Textová část návrhu ÚP Policepdf (.pdf, 924.04 KB)

 

Grafická část návrhu ÚP Police

I.1 - výkres základního členění území.pdf (.pdf, 665 KB)
I.2 - hlavní výkres.pdf (.pdf, 968 KB)
I.3 - výkres VPS.pdf (.pdf, 837 KB)
I.4 - vodní hospodářství.pdf (.pdf, 1.30 MB)
I.5 - energetika, spoje.pdf (.pdf, 819.44 KB)

Textová část odůvodnění ÚP Police

Textová část odůvodnění ÚP Police.pdf (.pdf, 924.05 KB)

Grafická část odůvodnění ÚP Police

II.1 - koordinační výkres.pdf (.pdf, 1.75 MB)
II.2 - výkres širších vztahů.pdf (.pdf, 4.02 MB)
II.3 - výkres předpokládaných záborů ZPF.pdf (.pdf, 1.34 MB)

Vyhodnocení vlivů ÚP Police na udržitelný rozvoj území

Posouzení návrhu ÚP Police z hlediska vlivů na ŽP a veřejné zdraví.pdf (.pdf, 3218kB)
Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na ŽP .pdf (.pdf, 129kB)

 

Zpráva o uplatňování ÚP Police [pdf]pdf

Zpráva o uplatňování ÚP Police 2015-2019pdf