Obsah

Jídelna

 

v budově ZŠ a MŠ Police

Police 124, Loučka, 756 44

Odpovědný vedoucí: Věra Gardianová

 

Aktuální informace

Školní jídelna Základní a Mateřské školy Police bude v průběhu hlavních prázdnin uzavřena od 17. 7. 2017 do 1. 9. 2017. 

Na tuto dobu je možno odebírat obědy od paní Květoslavy Žurkové z Branek. Výběr je ze 4 jídel.

 

                Menu                  Cena
2, 3, 4 68 Kč
1 80 Kč (větší porce)

 

Dovoz do projedny Jednoty v Policích bude přibližně v 11 hod zdarma. Je nutné mít jídlonosiče na výměnu. Přihlášky k odběru můžete nahlásit do středy 12. 7. 2017  ve školní jídelně nebo v prodejně Jednoty u paní Marie Křenkové a Renáty Mikulenkové, které tuto službu ochotně a nezjištně zajišťují. Jídelníčky budou rozdávány vždy ve čtvrtek a v pátek je nutno označené na celý týden dopředu odevzdat do Jednoty.

Strávníci, kterým celoročně dováží Charita obědy, mají tuto službu již zajištěnou.

 

_________________________________________________________________________________________________

Z důvodu zvýšení cen  potravin dochází od 1.4. 2017 k navýšení ceny obědů ve školní jídelně  o 2,- Kč za jeden oběd  tj. ze současných 54,- Kč na 56,- Kč. Zastupitelé rozhodli toto navýšení kompenzovat a zvýšit od 1.4.2017  příspěvek seniorům s trvalým pobytem v Policích na  8,- Kč ze současných 6,- Kč.