Obsah

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Typ: škola
Zde naleznete rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín,

příspěvková organizace

 

 

Rozhodnutí

 

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín, příspěvková organizace

podle  ustanovení § 34, § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

 

Děti, jejichž zákonní zástupci mají přidělena registrační čísla

 

 1, 2, 3, 4, 6, 7

 

 

jsou přijaté

 

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín, příspěvková organizace

pro školní rok 2020/2021

 

 Odůvodnění

 

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, neboť žádosti se v plném rozsahu vyhovuje (§ 68 odst. 4 správního řádu).

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupovala ředitelka podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

 

    V Policích dne 18. 5. 2020                                                       Mgr. Lucie Kristová

                                                                                                          ředitelka školy


Vytvořeno: 27. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:40
Autor: Karolína Holl