Obsah

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Typ: škola
Zde naleznete rozhodnutí o přijetí dětí do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín

 

 

Rozhodnutí

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín, příspěvková organizace.

podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

 

 

Děti, jejichž zákonní zástupci mají přidělena registrační čísla

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

 

 

 

jsou přijaté

 

 

 

 

 k základnímu vzdělávání v základní škole škole, jejíž činnost vykonává

 Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín pro školní rok 2020/2021

 

 Odůvodnění

 

Odůvodnění rozhodnutí není třeba, neboť žádosti se v plném rozsahu vyhovuje (§ 68 odst. 4 správního řádu).

 

Ředitel základní  školy rozhodl o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupoval ředitel podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:45
Autor: Karolína Holl