Obsah

Znovuotevření MŠ

Typ: škola
Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče našich  „mateřiňáčků“,

vzhledem k mimořádné situaci dnešních dnů vyvolané nebezpečím onemocnění COVID-19 bude provoz mateřské školy podléhat zvláštnímu režimu vyplývajícímu z krizových opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která jsou stanovena nad rámec standardních školských, hygienických a dalších předpisů pro řízení školy.

Provozní doba MŠ do konce školního roku 2019 - 2020: 6.15 – 15.30 . 

Do MŠ bude od 25. 5. 2020 přijato dítě pouze s vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.                                                          

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

-          zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouškou (šátkem apod.)

-           před školou dodržovat odstupy 2 metry – neplatí pro členy jedné domácnosti

-          doprovázející osoba se v prostorách MŠ může pohybovat pouze v roušce a to po nezbytně nutnou dobu – předání a vyzvednutí dítěte

-          neprodleně po předání dítěte paní učitelce si každé dítě důkladně umyje ruce

-          nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

-          každé dítě musí mít ve skříňce v šatně uloženu roušku v sáčku pro případné použití v krizových situacích

-          nepovoluje se přinášet do školy vlastní hračky, hry, videokazety a jiné předměty

Děti budou trávit větší než obvyklou část dne venku, proto doporučujeme pořídit dítěti vlastní lahvičku na pití s pevným uzávěrem pro použití při vyšších denních teplotách.              Nápoj škola zajistí.  Přesnídávka i odpolední svačina bude probíhat v jídelně, oběd budou děti jíst ve třídě, aby se nepotkávaly v průběhu oběda se žáky ZŠ v jídelně.                                                                                                                                   

V průběhu docházky, v případě zdravotního problému dítěte nebo jiného člena domácnosti vykazujícího příznaky onemocnění COVID-19 neprodleně informujte školu na tel. č. 571 637 230 nebo ředitelku školy: 725 634 651.

Věříme, že společně to zvládneme.

Aktuality budou zveřejňovány na nástěnce v MŠ a na webu školy: www.pohodovaskola.webnode.cz

Mgr. Lucie Kristová – ředitelka ZŠ a MŠ                                     

Alena Luhanová – učitelka MŠ


Vytvořeno: 27. 5. 2020
Poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:48
Autor: Karolína Holl