Obec Police
ObecPolice

Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu

Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu 1

informace

Opět nám nastala doba úklidu v přírodním prostředí ať už na zahradách nebo kdekoliv jinde. Je zapotřebí myslet na pár základních pravidel, jak správně postupovat a chovat se při pálení biologického materiálu, co se smí a co zase ne a jaké nám hrozí postihy.

Vypalování porostu se rozumí plošné ničení trávy např. rostoucí kolem plotu, křoví nebo rákosí u rybníka a podobně pomocí ohně. Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky (zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů). Přes veškeré zákazy si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména starších osob.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25.000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500.000 Kč.

 

Povoleno je provádět pálení biologického odpadu (např. větví, listí, shrabané trávy či jiného rostlinného materiálu, nikoli však pneumatik, nebezpečných látek apod.), a to na bezpečném místě a vždy pod kontrolou osoby, která pálení provádí.

Fyzické osoby nemusí pálení biologického odpadu hlásit, podnikající fyzické a právnické osoby jsou povinny pálení odpadu předem oznámit.

Hasiči však doporučují všem osobám, aby pálení předem oznamovaly a předešly tím zbytečnému výjezdu jednotek požární ochrany.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:

- provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.

- Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

- Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!

 

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,

- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,

- místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),

- místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek (hadice napojena na vodovod aj.),

- místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,

- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,

- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

- spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Za SDH velitel Martin Bajcar

Datum vložení: 31. 3. 2023 12:20
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2023 12:23
Autor: Renata Vajglová

INFO

Lidé v naší dědině

Logo

Facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.