Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Police

Znak sboru dobrovolných hasičů PoliceStarosta SDH: Milan Gerla

Velitel: Martin Bajcar

 

 

První zmínka o hasičích v Policích pochází již z roku 1885. V tom roce byl založen hasičský sbor v Brankách, který zřídil své pobočky v obci Police a Vrchovec. Samostatný sbor dobrovolných hasičů v Policích byl založen 24.6.1894.

Při této příležitosti byl také složen hasičký slib, kterým dědové a otcové byli přijímáni do hasičského sboru:

SLIBUJEME při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím,že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

SLIBUJEME, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

SLIBUJEME, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

TAK SLIBUJEME!

 


 

POLICKÝ OKRUH

Polický okruh 2020 - Memoriál Ley Menšíkové

O ceny starostů obce a SDH

Propozice

Kdy

Termín závodu:    26.9.2020

Dětský závod:      12:00 hod. vyhlášení výsledků 14:30 hod.

Hlavní závod:        15:00 hod. vyhlášení výsledků  17:00 hod.

Registrace závodníků: od 11:00 do 14:30   ONLINE ZDE

Kde

Lokace: Police, 756 44  Klubovna  GPS: 49.4537436N, 17.8623492E

Police klubovna (49.4536283N, 17.8623708E)


Pro koho

Závod je vhodný pro všestranné sportovce, kteří  jezdí na kole.

Kategorie a okruhy

Okruh „C“ (okolo Klubovny malý)  3. okruhy  =  450 m, 100% travnatý povrh

Společný start kategorie ročník 2019 – 2014:                              hoši: do 5 let,                       dívky: do 5 let

Místo startu: U Klubovny

Okruh „D“ (okolo klubovny malý) 2.okruhy = 300 m, 100% travnatý povrh

Společný start kategorie ročník 2016 – 2020 hoši: do 4 let, dívky: do 4 let

Okruh „C“ (okolo Klubovny malý) 3. okruhy = 450 m, 100% travnatý povrh

Společný start kategorie ročník 2014 – 2015: hoši: 5 – 6 let, dívky: 5 – 6 let

Místo startu okruhy D + C: U Klubovny

Okruh „B“ (okolo Klubovny velký) 3. okruhy = 900 m, 100% travnatý povrh

Společný start kategorie ročník 2013 – 2011: hoši: 7 – 9 let dívky: 7 – 9 let

Společný start kategorie ročník 2008 – 2010 : hoši: 10 – 12 let dívky: 10 – 12 let

Místo startu: Hlavní startovní čára 100 metrů pod Klubovnou

Okruh „A“ DTB Serie (okolo Polic – hlavní závod) 1. okruh = 4 000 m, povrch: 25% asfalt, 20% šotolina, 55% polní a lesní cesty, chodníky a louky, cca 130 m nastoupaných v jednom okruhu.

Místo startu: Hlavní startovní čára 100 metrů pod Klubovnou

Společný start kategorie muži a ženy:

Ročník 2005 – 2007: hoši 13 – 15 let 2 okruhy, 8 km

Ročník 2004 – 2001: junioři 16 – 19 let 3 okruhy, 12 km

Ročník 2000 – 1991: muži 20 – 29 let 5 okruhů, 20 km

Ročník 1990 – 1981: muži 30 – 39 let 5 okruhů, 20 km

Ročník 1980 – 1971: muži: 40 – 49 let 3 okruhy, 12 km

Ročník 1970 – a st. : muži: 50 + let 3 okruhy, 12 km

Ročník 2005 – 2007: dívky: 13 – 15 let 2 okruhy, 8 km

Ročník 2004 – 2001: juniorky:16 – 19 let 3 okruhy, 8 km

Ročník 2000 – 1981: ženy: 20 – 39 let 3 okruhy, 12km

Ročník 1980 – a st.: ženy: 40 – a st. 3 okruhy, 12km

Nejrychlejší Poličák / Poličačka 2 okruhy, 8 km. Pouze pro závodníky s trvalým bydlištěm Police, závodník může být hodnocen taky v příslušně věkové kategorii.

Pokud v kategorii nebudou více jak tři závodníci, tak se daná kategorie sloučí s nejbližší nižší kategorií.

Registrace závodníků:  v budově klubovny.

Startovné

Startovné placené předem převodem na účet do 24.9.2020: 250,- Kč.

Hotově v den závodu: 300,-Kč.

Děti do 15 let: 50,- Kč platí v den závodu od 11:00 – 11:45 hod.

V ceně startovného je jídlo + pití  dle výběru.

Startovné je po připsání na účet je nevratné, nevrací se ani v případě odstoupení ze závodu nebo diskvalifikace.

Podmínky a pravidla účasti v závodu: Každý závodník vyplní přihlášku a podepíše prohlášení. Povinné údaje v přihlášce: Jméno, příjmení, bydliště/team/stát, rok narození/ kategorie, pohlaví a podepíše souhlas, že se závodu účastní dobrovolně, bude respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při závodě a bezprostředně po závodě, že se závodu účastní na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá sám za svojí způsobilost a fyzickou kondici.

Podmínkou účasti v cyklistickém závodě je cyklistická helma.

Závod se jede za částečně omezeného silničního provozu. Pořadatelé na přejezdech silnic nemají pravomoc řídit provoz, budou vás pouze orientačně zabezpečovat. Účastník závodu bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu.

Účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Nesmí použít jakékoliv zkratky, vypustit jeden okruh tratě nebo použít jiný nečestný prostředek k získání výhody oproti jinému účastníkovi. Jestliže účastník opustí vyznačenou trať z libovolného původu, je pod sankcí vyloučení ze závodu povinen se vrátit na trať ve stejném místě. Závodník mladší 18 let může startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Ceny: vyhodnoceny budou první tři místa v každé kategorii – zlatá, stříbrná a bronzová medaile + věcné ceny.

Čipové měření a startovní číslo: Oficiální čas je měřen od výstřelu startovní pistole do průjezdu cílem.

Startovní číslo s čipem a upevňovací pásky obdrží každý závodník u registrace. Startovní číslo si závodník umístí na řidítka kola. Po ukončení závodu si startovní číslo může ponechat.

Parkování: Osobní vozidla lze zaparkovat ve vyznačeném prostoru nad klubovnou a pod klubovnou. Příjezd k parkovištím bude označen. Přijíždějící jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.

Pořadatelé: SDH Police, Klenot Police, Obec Police. Zodpovědná osoba: Milan Gerla, tel: 732 974 398, gerlam@seznam.cz

Hlavní sponzoři: Zlínský kraj, Obec Police, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Váhala a spol. s r.o. MS technik spol. s r.o.

Závod horských kol „ Polický okruh“ 9. ročník je spolufinancován Zlínským krajem

Kalendáře

Polické hasičky 2019

Polické hasičky 2019

Foto: Kateřina Pavelková

Poličtí hasiči 2017

Poličtí hasiči 2017

Autor: Kateřina Pavelková www.fotolike.cz Kalendáře (formát A3) lze zakoupit za 100 Kč u Milana Gerly

Akce

Hasičská fontána 2019

Hasičská fontána 2019

U příležitosti oslav 125. výroční SDH Police byla skvěle zorganizována velkolepá show - hasičská fontána na rybníku.

Radslavice - koňky

Radslavice - koňky

2x 1. místo 19. ročník soutěže ručních koňských stříkaček 7.6.2019

09.10.2017

Polický okruh 2017 - Memoriál Ley Menšíkové

Shrnutí sedmého ročníku

Detail

01.10.2017

Polický okruh 2017 - výsledky

Tímto závodem v Policích skončil seriálek DTB serie 2017

Detail