Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Police

Znak sboru dobrovolných hasičů Police

Starosta SDH: Milan Gerla

Velitel: Cyril Menšík

 

www.sdhpolice.cz

První zmínka o hasičích v Policích pochází již z roku 1885. V tom roce byl založen hasičský sbor v Brankách, který zřídil své pobočky v obci Police a Vrchovec. Samostatný sbor dobrovolných hasičů v Policích byl založen 24.6.1894.

Při této příležitosti byl také složen hasičký slib, kterým dědové a otcové byli přijímáni do hasičského sboru:

SLIBUJEME při všem co je nám svato a v plné shodě se svým svědomím,že budeme věrně sloužiti své vlasti, republice Československé a svůj život ochotně dáme na její obranu a za její svobodu.

SLIBUJEME, že budeme poslušni presidenta a vlády Československé republiky, všech zákonů a nařízení, všech nadřízených činovníků a bez odmluvy plniti jejich nařízení, hasičské stanovy a řády, vždy a všude i v nebezpečí, bez váhání a bez odporu.

SLIBUJEME, že budeme tělem i duší připraveni pomoci bližnímu, že budeme druh druha milovati, k sobě bratrsky věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských a hasičských.

TAK SLIBUJEME!

 

Fotogalerie

Hasiči Police

Kalendář hasičů 2017

Kalendář akcí

24.06.2017

Soutěž koňských vahadlových stříkaček

Sbor dobrovolných hasičů Police pořádá 2. ročník soutěže Koňských vahadlových stříkaček Přihlášky a informace do 22.6.2017: Milan Gerla, Police č.p. 144, 756 44. email: gerlam@seznam.cz, tel: 732 974 398 Akce je pořádána za podpory Zlínského kraje

Detail

25.06.2017

Polická pouť

V neděli 25. června 2017 se koná Polická pouť. Mše svatá bude v kapli v Policích v 10.30 hodin. Tradiční občerstvení bude zajištěno místními hasiči v hasičské zbrojnici a na točně.

Detail

26.06.2017

Pohádkový les

V pondělí 26.června se uskuteční na Kozaře Pohádkový les, který tradičně pro žáky mateřinky přichystají žáci základní školy. V rámci této akce se uspořádá i závěrečný táborák, na který jsou srdečně zváni rodiče dětí, přátele a příznivce školy.

Detail