Obec Police
ObecPolice
Obec Police

datová schránka: knaa7xy

Kronika

„Moudří milují pověsti, často však na jejich škodu nezdají se jim být hodné cti legendy o vlastním rodu. Kdyby se dovědět mohli z knih, kam jejich původ až sahá, o časech dobrých i časech zlých, potom by zajisté mnozí z nich velmi si vážili předků svých a víc jim vlast byla drahá.“

Dalimilova kronika


Kronika je dílo, do něhož se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Obecní kroniku je v České republice povinna vést každá obec. Tuto povinnost ukládá zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední zápis do kroniky obce Police byl pořízen v roce 2009 bývalým kronikářem Jiřím Havranem. Záznamy se od té doby do kroniky nepsaly. Dne 30.5.2018 jsem byla na  XXXV. zasedání pod bodem 35/13 jmenovaná kronikářkou a od června 2018 jsem začala zpětně shromažďovat informace a podklady a kroniku retrospektivně dopisovat - prvním zápisem za rok 2017. Tuto funkci se snažím brát velice zodpovědně a svědomitě. Nikdy předtím jsem žádnou kroniku nepsala, zkušenosti tak získávám postupně na setkání kronikářů, z knih, kronik jiných obcí i odborných seminářů a doufám, že se v této oblasti budu každým rokem pomalu zlepšovat a zápis zkvalitnňovat. 

Byla bych moc ráda, kdyby se povedlo zachované ručně psané zápisy postupně zdigitalizovat a zpřístupnit tak, aby měl každý možnost kdykoliv a kdekoliv nahlédnout do historie naší obce. Zápisy od roku 2017 zde budu v elektronické podobě taky každý rok po schválení zastupitelstvem obce zveřejňovat  k nahlédnutí.

Kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře. Nicméně množství informací zapsaných do kroniky nezáleží pouze na kronikáři, ale i na občanech obce, kteří mohou poskytovat kronikáři různé dokumenty, fotografie, postřehy a informace z dění v obci. Proto budu ráda za všechny věcné postřehy a informace, které by pomohly doplnit a  shromáždit co nejvíce podkladů tak, aby zápis za každý rok byl co nejvěrohodnější a každý si tam našel to své.

Kronika

 Mgr. Karolína Holl, DiS.

 kronikářka obce

 karolina.holl@email.cz

 


OBEC

Lidé v naší dědině

Logo

Facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.