Obec Police
ObecPolice

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů

Ministerstvo životního prostředí spouští zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Na co můžete dotaci získat

Výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů

Kdo může žádat

Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Výše příspěvku

20 000 – 250 000 Kč

Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů

Kategorie stromu Pořízení stromu Pořízení závlahy
Ovocný strom, prostokořenný, špičák (od 121 cm)

 

Listnatý/ovocný strom, odrostek (121-250 cm)

Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 8-10 cm

1 500 Kč/ks 1 000 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 10-12 cm 3 000 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru: 12 cm a více 4 000 Kč/ks

Termíny podání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 14. 10. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021 nebo vyčerpání alokace

Podmínky pro získání dotace

  • Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.
  • Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.
  • Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se řídí manuálem sázení stromů dostupným na sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.
  • Výsadbu je možno provést pouze se souhlasem vlastníka pozemku.
  • Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz

Další podmínky naleznete v textu výzvy.

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebude možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Pro usnadnění doložení dokončení realizace projektu dle článku 11 bodu b) výzvy je možné využít Manuál k doložení realizace v AIS.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

  • K telefonické, e-mailové či osobní konzultaci (v úředních hodinách) jsou k dispozici vybraní pracovníci krajských pracovišť Fondu.
  • Kontakty naleznete na webových stránkách krajských pracovišť.

Dokumenty ke stažení

Datum vložení: 1. 6. 2020 8:14
Datum poslední aktualizace: 6. 8. 2020 8:16
Autor: Michal Havran

INFO

Lidé v naší dědině

Logo

Facebook

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.